Διοικητική Δικονομία
Ερμηνεία κατ ΄άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-953-3
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
1568 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2023-07-17 16:32:21