Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Aπό τα Χανιά στο Καλέ-Γκρότο : Η Μικρασιατική Εκστρατεία Ιστορικό – φωτογραφικό αρχείο λοχία Παναγιώτη Ν. Σοϊλεντάκη Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2021 Υπουργοί στο ειδικό δικαστήριο 1821-2021 Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ Συγγραφέας Άλτερ Έγκο Χαρτόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 1943 : Το κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της Αγγλίας. Απελευθέρωση και αποτροπή εμφυλίου πολέμου στη Σάμο – Ικαρία. Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΒΟΛΑΝΗΣ : Από την Κρήτη στη Μακεδονία, για την ελευθερία και τη δημοκρατία Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2014 Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας : 15 Ιουλίου – 5 Νοεμβρίου 1912 Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2012 Δυστυχώς επτωχεύσαμεν : Οι στάσεις πληρωμών 1827, 1893, 1932 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η αγωγή στη διοικητική δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Η απόδειξη και η απόφαση στην Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Διοικητική δικονομία, εκλογική διαδικασία και εκλογικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου : Πρακτικά Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, Χανιά 7-9 Ιουλίου 2001 Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1998 Η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα από τη νομολογία για τις πρόσφατες νομαρχιακές εκλογές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού : Από την ανατολική Ρουμελία στην ανατολική και δυτική Θράκη Συγγραφέας Πιτσιλός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Aπό τα Χανιά στο Καλέ-Γκρότο : Η Μικρασιατική Εκστρατεία Ιστορικό – φωτογραφικό αρχείο λοχία Παναγιώτη Ν. Σοϊλεντάκη Αρμός Χαρτόδετο
2021 Υπουργοί στο ειδικό δικαστήριο 1821-2021 Αρμός Χαρτόδετο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕΝ Άλτερ Έγκο Χαρτόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 1943 : Το κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις μας στη Μέση Ανατολή. Ο ρόλος της Αγγλίας. Απελευθέρωση και αποτροπή εμφυλίου πολέμου στη Σάμο – Ικαρία. Αρμός Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων : Επιμέλεια τόμου: Φώτιος Θ. Κατσίγιαννης, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ., Νικούλα Μαρούλη, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν., Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΒΟΛΑΝΗΣ : Από την Κρήτη στη Μακεδονία, για την ελευθερία και τη δημοκρατία Ευρασία Χαρτόδετο
2014 Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί : Μνήμη Γιώργου Παπαδημητρίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας : 15 Ιουλίου – 5 Νοεμβρίου 1912 Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2012 Δυστυχώς επτωχεύσαμεν : Οι στάσεις πληρωμών 1827, 1893, 1932 Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η αγωγή στη διοικητική δικονομία Σάκκουλας Π. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Η απόδειξη και η απόφαση στην Διοικητική Δικονομία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Διοικητική δικονομία, εκλογική διαδικασία και εκλογικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα από τη νομολογία για τις πρόσφατες νομαρχιακές εκλογές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού : Από την ανατολική Ρουμελία στην ανατολική και δυτική Θράκη Πιτσιλός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου : Πρακτικά Συνεδρίου υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων, Χανιά 7-9 Ιουλίου 2001 Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα