Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 1943 Συγγραφέας Αρμός Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ- Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΒΟΛΑΝΗΣ Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2014 Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία-έκδ. 3η Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας Συγγραφέας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2012 Δυστυχώς επτωχεύσαμεν Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η αγωγή στη διοικητική δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η απόδειξη και η απόφαση στην Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Διοικητική δικονομία, εκλογική διαδικασία και εκλογικές διαφορές Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
1998 Η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα από τη νομολογία για τις πρόσφατες νομαρχιακές εκλογές Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Συγγραφέας Πιτσιλός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΝΙΚΟΛΑΟ Θ. ΝΙΚΑ Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 1943 Αρμός Χαρτόδετο
2017 Διοικητικό Εφετείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Διαταγή πληρωμής και ανακοπή στη διοικητική δικονομία, άρθρα 272Α-272Ι ΚΔΔ- Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 ΒΟΛΑΝΗΣ Ευρασία Χαρτόδετο
2014 Η αγωγή στη Διοικητική Δικονομία-έκδ. 3η Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η ελευθέρα πολιτεία της Ικαρίας Καλλιγράφος Χαρτόδετο
2012 Δυστυχώς επτωχεύσαμεν Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η αγωγή στη διοικητική δικονομία Σάκκουλας Π. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Η απόδειξη και η απόφαση στην Διοικητική Δικονομία Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2006 Διοικητική δικονομία, εκλογική διαδικασία και εκλογικές διαφορές Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1998 Η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1997 Ζητήματα από τη νομολογία για τις πρόσφατες νομαρχιακές εκλογές Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Ιστορία του θρακικού ελληνισμού Πιτσιλός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2003 Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός: Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα