Διοικητικό Πρωτοδικείο
Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-380-8
Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
960 σελ.