Διοικητικό Πρωτοδικείο
Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-380-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2018
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 74.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
960 σελ.

Add: 2018-01-15 11:08:19 - Upd: 2023-07-17 16:32:21