Κατρούγκαλος, Γιώργος Σ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κοινωνικά Δικαιώματα Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Συνταγματική Αναθεώρηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ανισότητες και Δίκαιο Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Συγγραφέας Κριτική EPUB
2013 Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2013 Κυριαρχία Ετερότητα Δικαιώματα Συγγραφέας Ευρασία Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η κρίση και η διέξοδος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου Συγγραφέας Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Όψεις της νέας παρακολούθησης Συγγραφέας Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η διαδικασία εκλογής προέδρου δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνείς και εθνικό επίπεδο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Σύνταγμα και ερμηνεία: η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας Συγγραφέας Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Τα κοινωνικά δικαιώματα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Θεσμοί και συστήματα κοινωνικής προστασίας στο σύγχρονο κόσμο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Human Rights and Development Επιμέλεια Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το σύνταγμα της δημοκρατίας της Αλβανίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Constitution, law and rights in the welfare state and beyond Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Κοινωνικά Δικαιώματα Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Συνταγματική Αναθεώρηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Ανισότητες και Δίκαιο Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Λεξικό Νομικής Ορολογίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση: Δυνατότητες, Προοπτικές, Αδυναμίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2013 Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Κριτική EPUB
2013 Ελληνική κρίση και ευρωπαϊκή νεωτερικότητα Κριτική Χαρτόδετο
2013 Κυριαρχία Ετερότητα Δικαιώματα Ευρασία Χαρτόδετο
2013 Σύνταγμα, δημοκρατία και πολιτειακοί θεσμοί Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2012 Η κρίση και η διέξοδος Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη Χαρτόδετο
2012 Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη στην εποχή της κρίσης Σαββάλας Χαρτόδετο
2012 Διοίκηση και δημοκρατία: Ποιότητα, αποτελεσματικότητα, νομιμοποίηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2011 Το μέλλον του Ελληνικού Κοινοβουλίου Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2010 Όψεις της νέας παρακολούθησης Βιβλιόραμα Χαρτόδετο
2010 Θεσμοί και πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Η διαδικασία εκλογής προέδρου δημοκρατίας και οι ερμηνευτικές της αμφιλογίες Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2010 Το ελληνικό σύστημα ασφαλιστικής προστασίας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνείς και εθνικό επίπεδο Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Τα κοινωνικά δικαιώματα σε υπερεθνικό επίπεδο ανά τον κόσμο Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Σύνταγμα και ερμηνεία: η συμβολή του Δημήτρη Τσάτσου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2008 Κρίση του ελληνικού πολιτικού συστήματος; Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Κοινωνικά δικαιώματα και κρίση του κράτους πρόνοιας Σαββάλας Χαρτόδετο
2006 Τα κοινωνικά δικαιώματα Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2004 Θεσμοί και συστήματα κοινωνικής προστασίας στο σύγχρονο κόσμο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Το σύνταγμα της δημοκρατίας της Αλβανίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Constitution, law and rights in the welfare state and beyond Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2001 Human Rights and Development Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής Πράξης Εισήγηση Εκδόσεις Ι. Σιδέρης Χαρτόδετο
2015 Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Το δίλημμα Ελευθερία ή Ασφάλεια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και η περιστολή δικαιωμάτων και ελευθεριών Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Ιδιωτική ασφάλιση και αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο