Πανταζόπουλος, Πέτρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική Διαδικασία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δικαιοδοσία & Αρμοδιότητα Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Φορολογική Διαδικασία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία, 11η έκδοση 2014 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητικό δικονομικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2008 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική Διαδικασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δικαιοδοσία & Αρμοδιότητα Διοικητικών Δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, 5η έκδοση 2014, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία, 11η έκδοση 2014 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2013 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητικό δικονομικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Φορολογική Διαδικασία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο