Πανταζόπουλος, Πέτρος
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διοικητική Δικονομία : 16η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η δικονομία των φορολογικών διαφορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Η δικονομία των φορολογικών διαφορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η εξουσία του διοικητικού δικαστή επί φορολογικών διαφορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η εξουσία του διοικητικού δικαστή επί φορολογικών διαφορών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Φορολογικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 : Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική Διαδικασία : Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχόλια-Υποδείγματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δικαιοδοσία & Αρμοδιότητα Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου : 2η Διημερίδα 12-13 Δεκεμβρίου 2016 - E-themis. Υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Διοικητική Δικονομία : Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Φορολογική Διαδικασία : Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχολία-Υποδείγματα Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια-Παρατηρήσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, Ελληνική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Μεσσηνιακές δημιουργίες Συγγραφέας Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων Χαρτόδετο
2013 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητικό δικονομικό δίκαιο : Ερμηνευτικά σχόλια - νομολογία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Συγγραφέας Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Διοικητική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Διοικητική Δικονομία : 16η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Η δικονομία των φορολογικών διαφορών Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Η δικονομία των φορολογικών διαφορών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Η εξουσία του διοικητικού δικαστή επί φορολογικών διαφορών Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Η εξουσία του διοικητικού δικαστή επί φορολογικών διαφορών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Φορολογικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Φορολογικό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Συστηματική κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 4174/2013 : Ενημερωμένος μέχρι και τον Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α’ 105) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Φορολογική Διαδικασία : Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχόλια-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Υποδείγματα Διοικητικού Δικαίου : 2ος τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο : Εφαρμογές Διοικητικού Ουσιαστικού & Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Δικαιοδοσία & Αρμοδιότητα Διοικητικών Δικαστηρίων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δίκαιο της Ενέργειας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Επίκαιρα Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου : 2η Διημερίδα 12-13 Δεκεμβρίου 2016 - E-themis. Υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Διοικητική Δικονομία : Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Υποδείγματα Φορολογικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Διοικητική Δικονομία : Ερμηνεία κατ ΄άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2014 Διοικητική Δικονομία, Ερμηνεία κατ'άρθρο : Ερμηνεία κατ' άρθρον Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Φορολογική Νομοθεσία, Ελληνική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εισηγήσεις Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Μεσσηνιακές δημιουργίες Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων Χαρτόδετο
2013 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διοικητική δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Τα συνταγματικά όρια του φορολογικού ελέγχου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Διοικητικό δικονομικό δίκαιο : Ερμηνευτικά σχόλια - νομολογία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Κώδικας φορολογίας εισοδήματος Οικονομική Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Φορολογική Διαδικασία : Διαγράμματα-Ερμηνευτικά Σχολία-Υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Διοικητική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2016 Το Δίκαιο ως θεμέλιο μιας σύγχρονης και αναπτυσσόμενης οικονομίας : 6ο Πανελλήνιο συνέδριο e-Θέμις Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο