Κουβαράς, Ηλίας
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Θεμελιώδη Δικαιώματα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οι συνέπειες της δικαστικής απόφασης ως θεμέλιο των νομικών κρίσεων Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Δημόσια Διακυβέρνηση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητική Δικονομία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Διοικητικό Πρωτοδικείο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2016 Θεμελιώδη Δικαιώματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Τιμητικός Τόμος για τα 50 χρόνια των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Αστική Ευθύνη Δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα