Περιβαλλοντικές Προκλήσεις στον 21ο Αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-648-197-0
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
484 σελ.
Περιγραφή

Στο έργο αυτό παρουσιάζεται μια νέα διεπιστημονική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των πρωτοφανών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Οι σύγχρονες καθολικές προκλήσεις, όπως η κλιματική απορρύθμιση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, τείνουν να επιφέρουν μη αναστρέψιμες καταστροφές και η αντιμετώπισή τους απαιτεί την από κοινού άμεση ενεργοποίηση της επιστήμης, του δικαίου και της πολιτικής.

Ειδικότερα, στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται και αναλύεται από επιστημονική και νομική όψη το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και οι επιπτώσεις της. Η δεύτερη ενότητα έχει ως θέμα την θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα και όλες τις σύγχρονες εξελίξεις προστασίας της, ενώ η τρίτη ενότητα πραγματεύεται ειδικά περιβαλλοντικά ζητήματα και περιπτώσεις περιβαλλοντικών κινδύνων στις αναπτυξιακές και χωρικές πολιτικές.

Ο τόμος αυτός αποτελείται από τα πρακτικά του Συνεδρίου της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, του Χαροκόπειου Πανεπιστήμιου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων το οποίο διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 με θέμα τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στον 21ο αιώνα στο οποίο συμμετείχαν ομιλητές από ποικίλα επιστημονικά πεδία, αλλά και από τους χώρους του δικαίου και της πολιτικής μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.


Add: 2020-10-21 13:54:40 - Upd: 2024-05-22 13:48:31