Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας
Ερμηνεία κατ'άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-927-5
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2019
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 95.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
960 σελ.

Add: 2019-11-05 12:57:35 - Upd: 2022-04-19 16:27:55