Πυργάκης, Δημήτριος Θ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Η Αίτηση Ακυρώσεως : Ερμηνεία - Νομολογία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας : Οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του Δικαστηρίου στη διαδρομή του χρόνου - Πρακτικά συνεδρίου Αθήνα, 25-26 Ιουνίου 2021 Συγγραφέας Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2023 ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο : Νέος Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 4765/2021) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο : Νέος Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 4765/2021) Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου : 3η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου : 3η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Ο Θεσμός της Αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Ο Θεσμός της Αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους : Πρακτικά Συνεδρίου 12-13 Απριλίου 2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση : Περιορισμοί ιδιοκτησίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δημόσιες Συμβάσεις Ν4412/2016 : Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 jus, ars, philosophia et historia Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag : in Verbindung mit Antonello Calore, Photios Katzouros, Jens Petersen, Otto Pfersmann, herausgegeben von Dimitris Charalambis und Charis Papacharalambous Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εννομο Συμφέρον στη Δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ενημέρωση με το Ν 4325/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ενημέρωση με το Ν 4325/2015 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο - Τόμος 6Β : Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012-2013 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Η εξωσυμβατική ευθύνη της κοινότητας : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 288 παρ. 2 Συνθ. Ε. Κ. Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Η Αίτηση Ακυρώσεως : Ερμηνεία - Νομολογία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Εννέα δεκαετίες Συμβούλιο της Επικρατείας : Οι οραματισμοί του Ελευθερίου Βενιζέλου και η εξέλιξη του Δικαστηρίου στη διαδρομή του χρόνου - Πρακτικά συνεδρίου Αθήνα, 25-26 Ιουνίου 2021 Εκδόσεις Πατάκη Χαρτόδετο
2023 ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο : Νέος Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 4765/2021) Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 ΑΣΕΠ και Δίκαιο Ανθρώπινου Δυναμικού στο Δημόσιο : Νέος Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 4765/2021) Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου : 3η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Ο Θεσμός της Αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Ο Θεσμός της Αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Διαγράμματα Γενικού & Ειδικού Διοικητικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Παθογένειες της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους : Πρακτικά Συνεδρίου 12-13 Απριλίου 2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Αναγκαστική Απαλλοτρίωση : Περιορισμοί ιδιοκτησίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δημόσιες Συμβάσεις Ν4412/2016 : Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 jus, ars, philosophia et historia Festschrift für Johannes Strangas zum 70. Geburtstag : in Verbindung mit Antonello Calore, Photios Katzouros, Jens Petersen, Otto Pfersmann, herausgegeben von Dimitris Charalambis und Charis Papacharalambous Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2017 Εννομο Συμφέρον στη Δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ : Ερμηνεία κατ' άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2015 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ενημέρωση με το Ν 4325/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ενημέρωση με το Ν 4325/2015 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, PDF
2014 Αιτιολόγηση, νομιμοποίηση και δίκαιο - Τόμος 6Β : Εισηγήσεις ανακοινωθείσες εις το Διεπιστημονικό Φροντιστήριο 2012-2013 δημοσιευόμενες τη επιμελεία Ι. Στράγγα/Αντ. Χάνου, Χαρ. Παπαχαραλάμπους/Δημ. Πυργάκη/Μ. Τσαπόγα Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2014 Διαγράμματα Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Διαγράμματα γενικού και ειδικού διοικητικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Διαγράμματα διοικητικού δικονομικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2012 Συμβούλιο της Επικρατείας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Κιβωτός φιλίας : Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Θεόδωρο Ι. Παναγόπουλο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Η εξωσυμβατική ευθύνη της κοινότητας : Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 288 παρ. 2 Συνθ. Ε. Κ. Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2001 Δίκαιο και Internet : Νομικά ζητήματα του διαδικτύου Σάκκουλας Π. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Δασικοί Χάρτες : Νομοθετικό πλαίσιο και Πρακτική εφαρμογή Με την βοήθεια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2022 Το Δίκαιο των Ακινήτων Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο