Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Ερμηνεία κατ' άρθρο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-942-7
Ελληνική, Νέα
€ 42.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
680 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα