Βάγιας, Ιωάννης Κ.
εγγραφές
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον : Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μετά τους Ν 4700/2020 και 4820/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον : Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μετά τους Ν 4700/2020 και 4820/2021 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δημόσιες Συμβάσεις Ν4412/2016 : Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2016 Σχεδιασμός Σύμμικτων Γεφυρών από Χάλυβα και Οπλισμένο Σκυρόδεμα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα με παραδείγματα εφαρμογής Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Οδηγός σχεδιασμού σύμμικτων κτιρίων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα : Με βάση τα τελικά κείμενα των ευρωκωδίκων Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Σύμμικτες γέφυρες : Οδηγός σχεδιασμού με βάση τα Din-Fachberichte και τους ευρωκώδικες Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2005 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Σιδηρές κατασκευές : Από λεπτομερείς διατομές ψυχρής διαμόφωσης Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Σιδηρές κατασκευές : Ανάλυση και διαστασιολόγηση Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Σύμμικτες κατασκευές : Από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1999 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1997 Σύμμικτες κατασκευές : Από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Συγγραφέας Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον : Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μετά τους Ν 4700/2020 και 4820/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Ebook, HTML
2023 Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον : Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μετά τους Ν 4700/2020 και 4820/2021 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας : Ερμηνεία κατ'άρθρο Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δημόσιες Συμβάσεις Ν4412/2016 : Νομολογιακή Προσέγγιση και Πρακτική Εφαρμογή Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2018 Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2016 Σχεδιασμός Σύμμικτων Γεφυρών από Χάλυβα και Οπλισμένο Σκυρόδεμα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2013 Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα με παραδείγματα εφαρμογής Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2010 Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2009 Οδηγός σχεδιασμού σύμμικτων κτιρίων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Σχεδιασμός δομικών έργων από χάλυβα : Με βάση τα τελικά κείμενα των ευρωκωδίκων Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2006 Σύμμικτες γέφυρες : Οδηγός σχεδιασμού με βάση τα Din-Fachberichte και τους ευρωκώδικες Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2005 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2004 Σιδηρές κατασκευές : Από λεπτομερείς διατομές ψυχρής διαμόφωσης Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2003 Σιδηρές κατασκευές : Ανάλυση και διαστασιολόγηση Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
2001 Σύμμικτες κατασκευές : Από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1999 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1998 Σιδηρές κατασκευές : Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3 Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
1997 Σύμμικτες κατασκευές : Από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα Κλειδάριθμος Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα