Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον
Οι νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις μετά τους Ν 4700/2020 και 4820/2021
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-949-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1/2023
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 24/7/2024
€ 68.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
736 σελ.

Add: 2023-02-01 19:06:26 - Upd: 2023-10-13 17:06:27