Παραδείγματα εφαρμογής σε ειδικά θέματα μεταλλικών κατασκευών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-581-0
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 11/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 480 σελ.
Περιγραφή

Οι κατασκευές από χάλυβα δεν περιορίζονται, ως γνωστόν, μόνο στα κτιριακά δομικά έργα, για τα οποία ο σχεδιασμός μελών και συνδέσεων καλύπτεται κυρίως από τα μέρη 1.1 και 1.8 του Ευρωκώδικα 3 αντίστοιχα.

Τα πλεονεκτήματα του χάλυβα ως δομικού υλικού τον καθιστούν κατάλληλο για ένα μεγάλο εύρος άλλων, ειδικών κατασκευών, στις οποίες είναι αφιερωμένα τα υπόλοιπα μέρη του Ευρωκώδικα 3.

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται είκοσι οκτώ παραδείγματα εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού, τα οποία αναφέρονται σε τέτοια ειδικά θέματα που απαντώνται συχνά στην πράξη και, πιο συγκεκριμένα, στον σχεδιασμό:

- δοκών από λεπτές διατομές, διαμορφωμένες εν ψυχρώ
- σύνθετων δοκών με εγκάρσιες και διαμήκεις ενισχύσεις
- δοκών με ανοίγματα στον κορμό τους
- εδράσεων υποστυλωμάτων
- καπνοδόχων, σιλό, δεξαμενών
- στοιχείων υποκείμενων σε κόπωση
- στοιχείων υπό συνθήκες πυρκαγιάς
- δοκών κυλίσεως γερανογεφυρών
- πολυώροφων κτιρίων έναντι σεισμού

Το βιβλίο απευθύνεται σε κάθε μηχανικό και σπουδαστή μηχανολογίας που ενδιαφέρεται να εμβαθύνει στις σιδηρές κατασκευές.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2020-10-23 13:46:21