Σιδηρές κατασκευές
Από λεπτομερείς διατομές ψυχρής διαμόφωσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-730-4
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 89.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,229 γρ., 638 σελ.
Περιγραφή

Η ανάγκη επίτευξης ποιοτικών, γρήγορων και οικονομικών κατασκευών, σε θέση να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις ασφαλείας, λειτουργικότητας και αντοχής στο χρόνο οδήγησε στην όλο και μεγαλύτερη χρήση λεπτότοιχων δομικών στοιχείων από χαλύβδινες διατομές ψυχρής διαμόρφωσης, με δυνατότητα εφαρμογής τόσο ως μεμονωμένα στοιχεία όσο και ως ολοκληρωμένες κτιριακές λύσεις. Η χρήση τους συνδέεται με ειδικά προβλήματα σχεδιασμού, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας τους έναντι φαινομένων ασταθείας. Στο παρόν βοήθημα δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τη μόρφωση και ανάλυση διαφόρων στοιχείων από λεπτότοιχες διατομές, όπως τεγίδων, μεταλλικών φύλλων επικαλύψεων, πανέλων σάντουιτς, αυλακωτών λαμαρίνων και κασετών, αναλύονται δε οι συνδέσεις (κοχλίες, πιρτσίνια, εκπυρσοκροτούμενα βλήτρα, ροζέτες, σημειακές και συνεχείς συγκολλήσεις κ.λπ), οι οποίες έχουν σημαντικές διαφορές από τις συνήθεις στις κατασκευές από χάλυβα. Επίσης παρουσιάζονται πέραν των κτιριακών έργων και διάφοροι άλλοι τύποι κατασκευών, όπως μεταλλικά σιλό με τοιχώματα από αυλακωτές λαμαρίνες, βιομηχανικά ράφια, δοκοί με αυλακωτούς κορμούς. Με την ευκαιρία εξέτασης των διαφόρων τύπων κατασκευών δίνεται η ευκαιρία ανάπτυξης των μεθόδων σχεδιασμού και ελέγχου αντοχής, ευστάθειας και λειτουργικότητας γραμμικών στοιχείων, δίσκων, πλακών και κελυφών. Η ύλη συμπληρώνεται με εκτεταμένα παραδείγματα εφαρμογής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2. Αρχές σχεδιασμού
Κεφάλαιο 3. Συμπεριφορά και αντοχή διατομών
Κεφάλαιο 4. Συμπεριφορά και αντοχή μελών
Κεφάλαιο 5. Διαφραγματική λειτουργία χαλυβδοφύλλων
Κεφάλαιο 6. Κασέτες
Κεφάλαιο 7. Συνδέσεις
Κεφάλαιο 8. Δοκοί με αυλακωτούς κορμούς
Κεφάλαιο 9. Βιομηχανικά ράφια
Κεφάλαιο 10. Σιλό με κυματοειδή τοιχώματα
Κεφάλαιο 11. Εφαρμογές σε κτίρια
Βιβλιογραφία

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00