Σχεδιασμός Σύμμικτων Γεφυρών από Χάλυβα και Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-720-3
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 9/2016
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 59.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 930 γρ., 552 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές πολυτεχνείων και μηχανικούς της πράξης. Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται σταδιακά η πλήρης μελέτη μιας συνεχούς γέφυρας δύο ανοιγμάτων.
    
Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τη μόρφωση, ανάλυση και διαστασιολόγηση σύμμικτων γεφυρών από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα με βάση τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων.  

Στην ύλη του περιλαμβάνονται:
•    κανόνες μόρφωσης σύμμικτων γεφυρών
•    τα φορτία κυκλοφορίας οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών
•    η επιλογή των δομικών υλικών
•    συστάσεις για την προσομοίωση του φορέα με σκοπό την καθολική ανάλυση
•    οι έλεγχοι έναντι των οριακών καταστάσεων αστοχίας, λειτουργικότητας και κόπωσης
•    ο έλεγχος σε κύρτωση πλακών
•    ο αντισεισμικός σχεδιασμός γεφυρών και
•    ο σχεδιασμός εφεδράνων, συμπεριλαμβανομένης της σεισμικής μόνωσης.

Το κείμενο συμπληρώνεται με παραδείγματα εφαρμογής και ένα πλήρες παράδειγμα μελέτης μιας γέφυρας.


Ο Ιωάννης Βάγιας και ο Παύλος Θανόπουλος είναι διδάσκοντες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέλη του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών. Ο Άρης Ηλιόπουλος είναι Δρ Μηχανικός του Πολυτεχνείου Ruhr Universitat Bochum και υπεύθυνος ανάπτυξης και έρευνας της πολυεθνικής εταιρείας PEIKKO με έδρα τη Φινλανδία.


Add: 2016-10-19 07:00:48 - Upd: 2020-10-23 13:46:26