Σύμμικτες γέφυρες
Οδηγός σχεδιασμού με βάση τα Din-Fachberichte και τους ευρωκώδικες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-991-9
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 12/2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 48.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 256 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί έναν κατατοπιστικό και διαφωτιστικό οδηγό σχεδιασμού συμμίκτων γεφυρών βάσει των νέων γερμανικών κανονισμών DIN-Fachberichte. Στον οδηγό θίγονται θέματα μόρφωσης των γεφυρών, ενώ ακολουθούν οδηγίες για ανάλυση και διαστασιολόγηση.

Για την καλύτερη κατανόηση των νέων κανονισμών, το κείμενο συνοδεύεται από τρία παραδείγματα εφαρμογής, τα οποία αναφέρονται σε συνήθεις μορφές, ανοίγματα και στατικά συστήματα. Μάλιστα, για ακόμα ευκολότερη συσχέτιση των κανονισμών με το κείμενο, στις σελίδες των παραδειγμάτων υπάρχουν παραπομπές στις σχετικές παραγράφους των DIN-Fachberichte, καθώς επίσης εξισώσεις και σχήματα του παρόντος οδηγού.

Το βιβλίο περιλαμβάνει:
- Τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές που διέπουν τις μελέτες γεφυρών.
- Κανόνες μόρφωσης συνήθων φορέων συμμίκτων γεφυρών.
- Συστάσεις για προσομοίωση, στατική και δυναμική ανάλυση.
- Μεθόδους προσδιορισμού των περιβαλλοντικών και άλλων επιρροών, λαμβάνοντας υπόψη τις χρόνιες παραμορφώσεις του σκυροδέματος λόγω ερπυσμού και συστολής ξήρανσης.
- Ελέγχους του φορέα σε αντοχή, ευστάθεια, λειτουργικότητα και κόπωση.
- Ελέγχους στη φάση λειτουργίας και τις ενδιάμεσες φάσεις κατασκευής.
- Τρία ολοκληρωμένα παραδείγματα εφαρμογής με παραπομπές στα κείμενα των DIN-Fachberichte.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00