Οδηγός σχεδιασμού σύμμικτων κτιρίων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-288-8
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 10/2009
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 440 γρ., 206 σελ.
Περιγραφή

Σε αυτό το μοναδικό εγχειρίδιο παρουσιάζονται θέματα δομικών συστημάτων για την υλοποίηση σύμμικτων κτιρίων.

Δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για τη σχεδίασή τους σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας και αναλύεται η συμπεριφορά των δομικών σύμμικτων στοιχείων (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα) καθώς και του συνολικού κτιρίου με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 (οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας).

Επίσης, παρουσιάζεται η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων στη μελέτη δύο σύμμικτων κτιρίων με την παράθεση όλων των σταδίων και της μεθοδολογίας υλοποίησης από το μηχανικό.

Το βιβλίο περιέχει και δωρεάν CD-ROM με demo του λογισμικού EC4-Composite

Στα περιεχόμενα του βιβλίου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Βάσεις σχεδιασμού
- Μόρφωση του φορέα
- Ανάλυση του φορέα
- Έλεγχοι σύμμικτων δοκών
- Έλεγχοι σύμμικτων υποστυλωμάτων
- Έλεγχοι σύμμικτων πλακών
- Παραδείγματα εφαρμογής: διώροφο κτίριο
- Παραδείγματα εφαρμογής: πενταόροφο κτίριο
- Παράρτημα: Ενδεικτικό διάγραμμα ροής υπολογισμού σύμμικτων δομικών στοιχείων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00