Σιδηρές κατασκευές
Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-376-4
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 52.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 459 σελ.
τ. 2

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00