Σύμμικτες κατασκευές από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-461-377-9
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 10/2010
3η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 39.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 750 γρ., 388 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έρχεται να εμπλουτίσει την ελληνική βιβλιογραφία στο θέμα της μελέτης συμμίκτων κατασκευών.
Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδηγό όπου:
- παρουσιάζονται θέματα σχεδιασμού σύμμικτων δοκών, πλακών, υποστυλωμάτων και των συνδέσεών τους με αναφορά σε κτίρια.
- εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 προσαρμοσμένες στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος.
- δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων πυροπροστασίας.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές βάσεις όσο και μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων εφαρμογής, τα οποία συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.

Στη τρίτη έκδοσή του, το βιβλίο αναθεωρήθηκε σημαντικά στα περισσότερα κεφάλαια με προσθήκες και βελτιώσεις.

Περιεχόμενα
- Εισαγωγή
- Βάσεις σχεδιασμού
- Μέθοδοι υπολογισμού αποτελεσμάτων των δράσεων και των αντιστάσεων
- Σύμμικτες δοκοί
- Διατμητική σύνδεση
- Σύμμικτες πλάκες
- Σύμμικτα υποστυλώματα
- Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας
- Κτίρια
- Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00