Σιδηρές κατασκευές
Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-209-857-8
Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 52.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,027 γρ., 544 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Ο Ευρωκώδικας 3 αποτελεί από τον Ιανουάριο 1996 τον κανονισμό σύνταξης μελετών κτιριοδομικών έργων από χάλυβα. Ο παρών τόμος περιέχει 63 παραδείγματα εφαρμογής σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό και τα παραρτήματά του. Τα παραδείγματα αναφέρονται μεταξύ των άλλων στα ακόλουθα θέματα: δράσεις και συνδυασμοί τους επί των κατασκευών, έλεγχοι αντοχής διατομών και μελών που υπόκεινται σε εφελκυσμό, θλίψη, κάμψη, διάτμηση και συνδυασμούς αυτών, έλεγχοι μελών σε καμπτικό, πλευρικό και στρεπτοκαμπτικό λυγισμό, έλεγχοι κύρτωσης κορμού δοκών, ανάλυση πλαισίων, δικτυωμάτων και αντιανεμίων συνδέσμων, ανάλυση και έλεγχο σύνθετων υποστυλωμάτων, ανάλυση και έλεγχος συγκολλητών και κοχλιωτών συνδέσεων, εδράσεις υποστυλωμάτων. Για την καλύτερη σύνδεση με τον Ευρωκώδικα 3, η επίλυση των παραδειγμάτων συνοδεύεται από παραπομπές στις αντίστοιχες παραγράφους και εξισώσεις του κανονισμού. Σε περιπτώσεις όπου το κείμενο του κανονισμού παρουσιάζει ασάφειες, δίνονται ερμηνευτικά σχόλια και παρατηρήσεις.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00