Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών
  •  
  • Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Γενική Γραμματεία Πληροφοριών: 4 τίτλοι
Διεύθυνση
Ζαλοκώστα 10
101 63 Αθήνα
Τηλέφωνο
210 3696229-30
Fax
210 3632639
Email
Website
Βιβλιοπαραγωγή ανά έτος
Θεματικές κατηγορίες