Σιούτη, Γλυκερία Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ενέργεια και Κοινωνία : Η κοινωνική διάσταση της ενέργειας Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος - 4η έκδοση Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης : Το Συνταγματικό πλαίσιο και η εφαρμογή του Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης : Το Συνταγματικό πλαίσιο και η εφαρμογή του Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Το βιώσιμο Κράτος : Τιμητικός Τόμος για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία : Πρόλογος Γλυκερία Π. Σιούτη Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον : Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνο Μενουδάκο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική δικαιοσύνη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική οργάνωση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική δράση Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διοικητικό δίκαιο Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Δίκαιο περιβάλλοντος : Γενικό μέρος: Δημόσιο δίκαιο και περιβάλλον: Συμπλήρωμα Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Δίκαιο περιβάλλοντος : Γενικό μέρος: Δημόσιο δίκαιο και περιβάλλον Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος : Η νομολογία του ΔΕΚ Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Κείμενα διοικητικού δικαίου Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Γνωμοδοτική διαδικασία Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σὺ καὶ δικαστὴς ἄριστος Σύμμεικτα εις μνήμην Γεωργίου Χ.Παναγιωτόπουλου : Mélanges à la mémoire de Georges H. Panagiotopoulos Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος - 4η έκδοση Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Το βιώσιμο Κράτος : Τιμητικός Τόμος για την Κατερίνα Σακελλαροπούλου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2022 Διοικητικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Διοικητικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Διοικητικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2018 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2016 Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον : Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνο Μενουδάκο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2015 Διοικητικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2011 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2010 Διοικητικό δίκαιο Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνία της διακινδύνευσης Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική δράση Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική δικαιοσύνη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Κείμενα διοικητικού δικαίου : Διοικητική οργάνωση Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Διοικητικό δίκαιο Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Εγχειρίδιο δικαίου περιβάλλοντος Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Δίκαιο περιβάλλοντος : Γενικό μέρος: Δημόσιο δίκαιο και περιβάλλον: Συμπλήρωμα Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Δίκαιο περιβάλλοντος : Γενικό μέρος: Δημόσιο δίκαιο και περιβάλλον Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1990 Γνωμοδοτική διαδικασία Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1985 Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
1998 Ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος : Η νομολογία του ΔΕΚ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1996 Κείμενα διοικητικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Περιβάλλοντος Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2023 Ενέργεια και Κοινωνία : Η κοινωνική διάσταση της ενέργειας Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2022 Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης : Το Συνταγματικό πλαίσιο και η εφαρμογή του Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Δημόσιο Δίκαιο της Αναδάσωσης : Το Συνταγματικό πλαίσιο και η εφαρμογή του Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία : Πρόλογος Γλυκερία Π. Σιούτη Πρόλογος Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο