Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας του περιβάλλοντος
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1985
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 198 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00