Το έννομο συμφέρον στην αίτηση ακυρώσεως
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-961-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 305 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00