Περάκης, Μανώλης, νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Δίκαιο : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η ένταξη και εφαρμογή το διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρείας : Ερμηνεία κατ' άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Δημόσιες Συμβάσεις Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2020 Το Δίκαιο της Διασυνοριακής Αφερεγγυότητας : Ενωσιακής και Διεθνούς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας ,2ος τόμος : Ερμηνεία κατ'άρθρο του Ν 4548/2018 Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ευρωπαϊκό Δίκαιο : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Δικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η δικαστική προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά της Συνθήκη της Λισαβόνας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Η ένταξη και εφαρμογή το διεθνούς κανόνα στην έννομη τάξη της ΕΕ Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τη νομολογία Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2009 Τα δικαιοδοτικά όρια του ΔΕΚ υπό ευρωπαϊκή διακυβέρνηση Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα