Δίκαιο & Πολιτική κατά της διαφθοράς
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-065-4
Ελληνική, Νέα
€ 60.00 (περ. ΦΠΑ 24%)
eBook, PDF
664 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα