Περιβάλλον
Διαγράμματα-Σχόλια-Νομολογία-Υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-512-2
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2/2016
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
480 σελ.

Add: 2017-05-24 13:25:42 - Upd: 2022-04-19 16:27:55