Η Ιστορία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-683-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2022
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, HTML
160 σελ.

Add: 2022-04-01 13:17:39 - Upd: 2022-04-12 14:48:24