Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ποινικό Δίκαιο
Ερμηνεία και εφαρμογή των άρθρων 1-10 ΕΣΔΑ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-800-0
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 6/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 80.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
880 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2023-12-19 15:46:35