ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΣΕΠΗΣ 1
Επιμέλεια κειμένου: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-815-9
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 6/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 8.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
238 σελ.

Add: 2021-02-09 16:28:27 - Upd: 2021-07-29 14:16:27