Βασική Νομοθεσία -13η ενημέρωση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-031-8
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 1/2021
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
862 σελ.

Add: 2021-05-06 12:45:12 - Upd: 2022-03-15 11:56:25