ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ - 6Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΛΑΣΕΡ)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-818-0
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 4/2020
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 70.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Άλλη εκτύπωση, Φάκελος/Ντοσιέ
888 σελ.

Add: 2021-02-09 16:42:51 - Upd: 2021-02-22 16:20:09