Στρατιωτική ποινική νομοθεσία
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-420-239-3
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
489 σελ.
Περιγραφή

Στην έκδοση αυτή επιχειρείται μια παρουσίαση των σημαντικότερων τμημάτων της -ποινικού ενδιαφέροντος- στρατιωτικής νομοθεσίας και νομολογίας. Το σχετικό νομοθετικό υλικό παρουσιάζεται διαρθρωμένο σε πέντε κύριους θεματικούς τομείς: α) Τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα? β) την στρατιωτική δικαιοσύνη (π.δ. 21/2002 για την οργάνωση και την λειτουργία των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, Ν. 2304/1995 περί κυρώσεως του Κ.Δ.Σ.Ε.Δ., κ.ά. προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις σχετικά με τα στρατιωτικά δικαστήρια και τους στρατιωτικούς δικαστές)? γ) τις στρατιωτικές φυλακές (π.δ. 427/1994)? δ) την στρατολογική νομοθεσία (π.δ. 292/2003) και ε) την στρατιωτική υπηρεσία (π.δ. 130/1984: "Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό"). Το κείμενο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα παρουσιάζεται εμπλουτισμένο με την νομολογία που εξεδόθη κυρίως υπό το καθεστώς ισχύος του Ν. 2287/1995. Κύριο στόχο αποτέλεσε η τακτοποιημένη παράθεση του κρίσιμου κάθε φορά τμήματος των σχετικών αποφάσεων και βουλευμάτων υπό τα οικεία άρθρα του Σ.Π.Κ., κατά τρόπον ώστε ο αναγνώστης να αποκτά μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της θέσης της νομολογίας στα κρίσιμα κάθε φορά ζητήματα. Στο τέλος της έκδοσης παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα κυριότερα νομοθετήματα που περιέχονται σ` αυτήν σε πλήρες κείμενο.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00