Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5
Ενημερωμένος με τον Ν. 5023/2023 (ΦΕΚ Α΄ 34/17.2.2023)
Επιμέλεια σειράς: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-118-6
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 5/2023
24η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 15/11/2024
€ 15.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
700 σελ.

Add: 2023-05-16 10:15:46 - Upd: 2023-05-16 10:15:46