Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι [σε κινητά τεύχη - 2η ενημέρωση]-Απόρρητο ηλεκτρονικών επικοινωνιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV / Καταχραστές του Δημοσίου / Παίγνια (ΕισΠαρ)--Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Ι-ΙΙ
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-538-7
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
633 σελ.

Add: 2014-08-07 13:23:31 - Upd: 2017-01-16 13:19:47