Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Κώδικας Τσέπης 5
Ενημερωμένος με τον Ν. 4947/2022 (ΦΕΚ Α΄ 124/23.6.2022)
Επιμέλεια κειμένου: Σάμιος, Θωμάς Π.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-203-104-9
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 9/2022
23η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 13.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
642 σελ.

Add: 2022-09-28 13:30:57 - Upd: 2022-09-28 13:30:57