Ληξουριώτης, Ιωάννης Δ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμοι Ι-ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος Ι Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος ΙΙ Συγγραφέας Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία : 11η έκδοση Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Εργατική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εργατική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν4635/2019 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ελλάς 2021: Αντζέντα για την ελευθερία και την ευημερία Συγγραφέας Φιλελεύθερος Τύπος Α.Ε. Χαρτόδετο
2019 Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2018 Εργατική Νομοθεσία : τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εργατική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εργατική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εργατική Νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εργατική Νομοθεσία : Τσέπης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία - Παρατηρήσεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία - Παρατηρήσεις Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2014 Εργατική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα εργατικού δικαίου : Το εργατικό δίκαιο σε πίνακες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εργατική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας : 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011 Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 Συγγραφέας The Athens Review of Books Χαρτόδετο
2011 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εργατική νομοθεσία Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμησή τους Συγγραφέας Οδυσσέας Χαρτόδετο
2010 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ενστάσεις εργατικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εργατική νομοθεσία Επιμέλεια κειμένου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές εργατικού δικαίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Ατομικές εργασιακές σχέσεις : Εργατικό δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Το παιδί και τα δικαιώματά του Συγγραφέας Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Διεθνές εργατικό δίκαιο : Διεθνής οργάνωση εργασίας και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Η εφαρμογή των κανόνων διεθνούς εργατικού δικαίου από την Ελλάδα Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση Επιμέλεια κειμένου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2004 Εργατικό δίκαιο : CD-ROM Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
2003 Διαδικασία εργατικών διαφορών : Στοιχεία και περιεχόμενο αγωγής: Ενστάσεις, απόδειξη: Προθεσμίες, ένδικα μέσα: Δεδικασμένο: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Απεργία : Έννοια και σκοπός: Διαδικασία κήρυξης: Απεργία νόμιμη: Απεργία παράνομη και καταχρηστική: Στάση εργασίας: Απεργία δημοσίων υπαλλήλων: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Εργατικό ατύχημα : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2001], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1908-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Ναυτική εργασία : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Ναυτική εργασία : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Συνδικαλισμός : Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Προστασία συνδικαλιστών: Συνδικαλιστική δράση: Συνδικαλισμός δημοσίων υπαλλήλων: Αλληλοβοηθητικά σωματεία: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Σύμβαση εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Σύμβαση εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και άλλα ειδικά θέματα : Κατάχρηση δικαιώματος, επίσχεση εργασίας, άδειες-επιδόματα εργαζομένων, εργάτες-τεχνίτες, στρατευμένοι-οικιακοί βοηθοί, οικοδόμοι-εργασία ΠοινΔ Επιμέλεια σειράς Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
1998 Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα : Εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική θέση των μη κοινοτικών μεταναστών αλλοδαπών εργαζομένων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Aspects juridiques du travail obligatoire dans les prisons helleniques : Une première approche interdisciplinaire Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Οι κοινωνικοί συνομιλητές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Κωδικοποιημένη συλλογή κανόνων εργατικού δικαίου : Εσωτερικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, διεθνή σύμφωνα, διεθνείς συμβάσεις εργασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ο σκοπός του δικαιώματος της απεργίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Οι κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους Συγγραφέας Εκδόσεις Δωδώνη Άδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμοι Ι-ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος Ι Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Σύμμεικτα προς τιμήν Κώστα Γ. Μαυριά - Τόμος ΙΙ Σάκκουλας Π. Ν. Σκληρόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία : 11η έκδοση Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2021 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2021 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2020 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Οικονομία - Τεχνολογία - Δίκαιο και Εργασία : Τιμητικός Τόμος Δημήτρη Α. Τραυλού-Τζανετάτου Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2019 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Εργατική Νομοθεσία : Ενημέρωση μέχρι και τον Ν4635/2019 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2019 Ελλάς 2021: Αντζέντα για την ελευθερία και την ευημερία Φιλελεύθερος Τύπος Α.Ε. Χαρτόδετο
2018 Εργατική Νομοθεσία : τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2017 Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εργατική Νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Εργατική Νομοθεσία : Τσέπης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Η Συλλογική Διαπραγμάτευση Σήμερα : Διαπιστώσεις-Τάσεις-Προοπτικές Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Εργατική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2014 Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο : ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2013 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Διαγράμματα εργατικού δικαίου : Το εργατικό δίκαιο σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2013 Εργατική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2013 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Απρονοησία και Νέμεση : Ελληνική κρίση 2001-2011 The Athens Review of Books Χαρτόδετο
2011 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2011 Εργατική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2011 Διακρίσεις κατά των γυναικών στην εργασία και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμησή τους Οδυσσέας Χαρτόδετο
2010 Ατομικές εργασιακές σχέσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Ενστάσεις εργατικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2008 Εφαρμογές εργατικού δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2007 Ατομικές εργασιακές σχέσεις : Εργατικό δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Το παιδί και τα δικαιώματά του Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2005 Διεθνές εργατικό δίκαιο : Διεθνής οργάνωση εργασίας και θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα. Η εφαρμογή των κανόνων διεθνούς εργατικού δικαίου από την Ελλάδα Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Εργατικό δίκαιο : CD-ROM Νομική Βιβλιοθήκη CD-ROM
1998 Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα : Εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική θέση των μη κοινοτικών μεταναστών αλλοδαπών εργαζομένων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Πρακτικά θέματα εργατικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1994 Aspects juridiques du travail obligatoire dans les prisons helleniques : Une première approche interdisciplinaire Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1992 Συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Οι κοινωνικοί συνομιλητές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Κωδικοποιημένη συλλογή κανόνων εργατικού δικαίου : Εσωτερικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, διεθνή σύμφωνα, διεθνείς συμβάσεις εργασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1987 Ο σκοπός του δικαιώματος της απεργίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Οι κοινωνικές και νομικές αντιλήψεις για το παιδί τον πρώτο αιώνα του νεοελληνικού κράτους Εκδόσεις Δωδώνη Άδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Υποδείγματα Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά Σχόλια-Νομολογία-Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2022 Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου : Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2020 Ενστάσεις Εργατικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2017 Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2015 Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία - Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2015 Υποδείγματα Αγωγών Εργατικού Δικαίου : Ερμηνευτικά σχόλια - Νομολογία - Παρατηρήσεις Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2008 Εργατική νομοθεσία Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2004 Επαγγελματικά συστήματα ασφάλισης και ζητήματα εργατικού δικαίου από την ιδιωτική ομαδική ασφάλιση Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2003 Διαδικασία εργατικών διαφορών : Στοιχεία και περιεχόμενο αγωγής: Ενστάσεις, απόδειξη: Προθεσμίες, ένδικα μέσα: Δεδικασμένο: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Απεργία : Έννοια και σκοπός: Διαδικασία κήρυξης: Απεργία νόμιμη: Απεργία παράνομη και καταχρηστική: Στάση εργασίας: Απεργία δημοσίων υπαλλήλων: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Εργατικό ατύχημα : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2001], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Καταγγελία συμβάσεως εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1908-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Ναυτική εργασία : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Ναυτική εργασία : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Συνδικαλισμός : Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Προστασία συνδικαλιστών: Συνδικαλιστική δράση: Συνδικαλισμός δημοσίων υπαλλήλων: Αλληλοβοηθητικά σωματεία: Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία (ετών 1980-2001), νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Σύμβαση εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Σύμβαση εργασίας : Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2002 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και άλλα ειδικά θέματα : Κατάχρηση δικαιώματος, επίσχεση εργασίας, άδειες-επιδόματα εργαζομένων, εργάτες-τεχνίτες, στρατευμένοι-οικιακοί βοηθοί, οικοδόμοι-εργασία ΠοινΔ Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας Πρόλογος Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Ο ρόλος της δικαιοσύνης στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας : 2ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων, Καβάλα 8-9 Απριλίου 2011 Εισήγηση Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο