Το «νέο» Εργατικό Δίκαιο
ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-097-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 618 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Ιωάννης Κουκιάδης συμπλήρωσε το 2007 τριάντα επτά (37) χρόνια πανεπιστημιακής θητείας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται μελέτες έγκριτων νομικών κατανεμημένες στις εξής ενότητες: Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.
Περιγραφή

Ο καθηγητής του εργατικού δικαίου Ιωάννης Κουκιάδης συμπλήρωσε το 2007 τριάντα επτά (37) χρόνια πανεπιστημιακής θητείας στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ.
Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται μελέτες έγκριτων νομικών κατανεμημένες στις εξής ενότητες: Σύνταγμα και εργασιακές σχέσεις, Ατομικές εργασιακές σχέσεις, Συλλογικές εργασιακές σχέσεις.


Add: 2015-06-23 07:44:15 - Upd: 2023-08-11 13:56:26