Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-566-5
7η έκδ. || πλήρως επικαιροποιημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 9/6/2023
€ 90.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
1040 σελ.
Add: 2021-12-13 19:32:38 - Upd: 2022-05-03 18:26:59