Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-562-932-8
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 11/2015
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 61.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ebook, PDF
528 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα

Add: 2018-05-18 06:57:13 - Upd: 2022-04-19 16:27:53