Διαγράμματα Εργατικού Δικαίου
Το Εργατικό Δίκαιο σε πίνακες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-651-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ενιαία τιμή έως 11/9/2023
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, HTML
144 σελ.
Add: 2022-03-14 16:08:08 - Upd: 2023-03-03 15:17:26