Εργατική Νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-024-1
4η έκδ. || Τσέπης
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.82 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, PDF
640 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα
Add: 2018-05-18 06:57:12 - Upd: 2022-05-03 18:26:59