Ναυτική εργασία
Εισαγωγή, μελέτες, νομολογία [Ετών 1980-2000], νομοθεσία, υποδείγματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-145-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 50.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
25 x 18 εκ, 1,841 γρ, 1546 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Σύμβαση ναυτολόγησης, Αποδοχές ναυτικών, Απόλυση-παλιννόστηση, Ναυτεργατικό ατύχημα, Ναυτικά προνόμια, Συλλοιγκό ναυτεργατικό δίκαιο, Δικονομικά θέματα, Ποινικά θέματα, Διεθνής δικαιοδοσία.

Add: - Upd: 2022-04-19 16:27:55