Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-137-8
5η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 82.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
968 σελ.
Add: 2017-07-05 17:38:49 - Upd: 2022-05-03 18:27:00