Το νομικό καθεστώς του μετανάστη μισθωτού στην Ελλάδα
Εργασιακή και κοινωνικοασφαλιστική θέση των μη κοινοτικών μεταναστών αλλοδαπών εργαζομένων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-810-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 540 σελ.
Add: - Upd: