Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-622-308-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
976 σελ.
Add: 2017-11-13 15:21:12 - Upd: 2022-04-19 16:27:53