Δωδώνη Γενικές Εκδόσεις
  •  
  • Εκδόσεις "Δωδώνη": 1593 τίτλοι
  • το σκαθαρι: 21 τίτλοι
Διεύθυνση
Σουλτάνη 11
106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο
213 0232 404
Fax
Email
dodonipublications@gmail.com
Website