Δωδώνη Γενικές Εκδόσεις
  • Εκδόσεις Δωδώνη: 1677 τίτλοι
  • το σκαθάρι: 34 τίτλοι
Διεύθυνση
Θεμιστοκλέους και Γραβιάς 15,
106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο
213 0232 404
Fax
Email
info@dodonipublications.gr