Κωδικοποιημένη συλλογή κανόνων εργατικού δικαίου
Εσωτερικό δίκαιο, ευρωπαϊκό δίκαιο, διεθνή σύμφωνα, διεθνείς συμβάσεις εργασίας
Κυκλοφορεί
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1991
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.28 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 1032 σελ.
Add: - Upd: