Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-654-151-3
6η έκδ. || πλήρως επικαιροποιημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 83.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
1008 σελ.
Add: 2021-01-07 18:13:51 - Upd: 2022-05-03 18:26:59